9.8.2023 Otevíráme !

Vážení návštěvníci koupaliště biotopu Lhotka,

Dne 1.8.2023 byl akreditovanou laboratoří proveden kontrolní odběr plžů z vody koupaliště biotopu Lhotka. Odebrané vzorky byly laboratorně vyšetřeny s negativním nálezem na přítomnost cerkárií, způsobujících cerkáriovou dermatitidu. Díky tomuto výsledku je odstraněna závada, která byla důvodem k zákazu koupání v areálu koupaliště biotop Lhotka.

S odkazem na výše uvedené sdělujeme, že se k datu 9.8.2023 areál koupaliště Lhotka opět otevírá. Těšíme se na Vaší návštěvu!

Související informace a poučení:

Přestože je výsledek laboratorních testů aktuálně negativní (10 negativních vzorků z deseti zkoumaných), považujeme za korektní upozornit na možnost výskytu zbytkového množství infikovaných plžů. Z tohoto důvodu žádáme o Vaší pozornost následujícím informacím.

  1. Co je to cerkáriová dermatitida? Jak postupovat v případě podezření na cerkáriovou dermatitidu ?

Cerkáriová dermatitida je alergické kožní onemocnění vyvolané průnikem cerkárií ptačích motolic do kůže náhodného hostitele. Onemocnění není život ohrožující, nicméně dokáže být svým svěděním obtížné (trvá dle citlivosti jedince dva dny až týden). Nemoc se projevuje jako zarudlé svědivé skvrnky, které se v průběhu hodin mění na vystouplé červené pupínky. V závislosti na citlivosti jedince je někdy obtížné odlišit tyto pupínky od běžného bodnutí hmyzu jako jsou komáři.

V případě, že objevíte větší množství pupínků, vzbuzujících obavu z tohoto onemocnění, použijte antihistaminika a vydržte, v případě obtíží vyhledejte lékaře. Upozorněte personál koupaliště nebo přímo HSHMP, územní pracoviště Němčická 112/8, Praha 4 o zdravotních potížích a obavě z výskytu cerkáriové dermatitidy.

Ne každý pupínek znamená výskyt cerkárie!

  1. Jak došlo k zavlečení cerkárií do koupaliště?

Přestože jsou v literatuře i na sociálních sítích k dispozici ověřené informace o cerkáriové dermatitidě, vznikají nejrůznější dohady o příčinách vzniku situace na koupališti. Pro ty, kdo nemají k těmto informacím přístup zjednodušeně uvádíme: finálním hostitelem a zároveň přenašečem nákazy je vodní ptactvo, jehož návštěvě vodní plochy nikdo nedokáže zabránit a vodní plž je obvyklou součástí vodních systémů. Cerkárie pak mohou po opuštění mezihostitele, tedy plže, namísto do kůže vodního ptactva penetrovat do kůže člověka. Alergická reakce na penetraci do kůže člověka je pak označována jako cerkáriová dermatitida.

  1. Co jsme podnikli pro odstranění vady, vedoucí k zákazu koupání?

Po zjištění výskytu cerkárií ve vodě biotopu koupaliště Lhotka jsme bez odkladu zahájili konzultace s HSHMP, parazitologem a SZÚ. Na základě doporučení nejšetrnějšího postupu bez použití chemikálií byl zahájen intenzivní mechanický sběr plžů a to i za pomoci profesionálních potápěčů. Průběžně byl výskyt plžů monitorován v čase s tendencí ke snižování výskytu. Zároveň probíhala a nadále probíhá odborná diskuze k nalezení nových metod sanace, použitelných i pro další provozovatele koupališť s biologickým způsobem čištění (tedy bez chemikálií), protože univerzální metoda, řešící výskyt cerkárií v koupacích nádržích není dosud nalezena a naše zkušenosti mohou při jejím nalezení pomáhat.

Děkujeme za všechna slova podpory, kterým se nám od vás průběžně dostávalo.
S pozdravem
Tým Koupaliště Lhotka