Děkujeme za dodržování vládních nařízení

Vážení návštěvníci, na koupališti Lhotka proběhla kontrola Hygienické stanice hl. m. Prahy, která neshledala žádná pochybení či provinění vůči vládním nařízením. Návštěvníkům za dodržování těchto nařízení děkujeme a i nadále Vás nabádáme k jejich dodržování( nošení roušek ve vnitřních prostorách , dodržování rozestupů a zvýšené osobní hygieny). Děkujeme za spolupráci.