Historie

Areál biotopu Lhotka se nachází v blízkosti sídliště Novodvorská v místech bývalého tradičního koupaliště Lhotka provozovaného v 70. a 80. letech minulého století. Od konce 80. let areál chátral a zůstal tak zcela nevyužit. V roce 2005 byl areál Fondem národního majetku prodán firmě Eco-Investment. Nový vlastník měl v plánu místo koupaliště vybudovat rezidenční bydlení. Proti tomuto rozhodnutí se zvedla vlna nevole místních obyvatel, v roce 2012 byla sepsána petice za zachování koupaliště. V roce 2014 se městské časti Praha 4 podařilo zchátralý areál odkoupit zpět.

V roce 2015 byla zahájena revitalizace areálu stržením stávajících již nevyhovujících staveb a rozbitím zpevněných ploch. Záměrem revitalizace areálu je obnova přírodního koupaliště s biotopovým čištěním vody. Ukončení první etapy je plánováno k 1. 6. 2018. následně bude areál připravován pro vstup veřejnosti. Po ukončení letní sezony se rozeběhne druhá etapa, během které dojde například k vybudování 4 sportovišť, dětského hřiště a nového oplocení areálu.