Historie

Areál biotopu Lhotka se nachází v blízkosti sídliště Novodvorská v místech bývalého tradičního koupaliště Lhotka provozovaného v 70. a 80. letech minulého století. Od konce 80. let areál chátral a zůstal tak zcela nevyužit. V roce 2005 byl areál Fondem národního majetku prodán firmě Eco-Investment. Nový vlastník měl v plánu místo koupaliště vybudovat rezidenční bydlení. Proti tomuto rozhodnutí se zvedla vlna nevole místních obyvatel, v roce 2012 byla sepsána petice za zachování koupaliště. V roce 2014 se městské časti Praha 4 podařilo zchátralý areál odkoupit zpět.

V roce 2015 byla zahájena revitalizace areálu stržením stávajících již nevyhovujících staveb a rozbitím zpevněných ploch. Záměrem revitalizace areálu je obnova přírodního koupaliště s biotopovým čištěním vody.  K dokončení první etapy revitalizace došlo 1.6.2018, následně 29.6.2018 se otevřely brány koupaliště prvním návštěvníkům. Další etapy revitalizace se mírně opozdili oproti původnímu plánu, další etapa revitalizace proběhla v roce 2020. během této etapy se rozšířili odpočinkové travnaté plochy pro návštěvníky , vzniklo nové dětské hřiště,  vybudovali se letní wc se sprchami a převlékárnami, dále byla vyměněna polovina starého oplocení areálu.  Na rok 2022 dostal areál nové zázemí pro gastro provoz v podobě moderních kontejnerových stánků včetně rozlehlé dřevěné terasy . Další etapy revitalizace jsou plánovány na podzim  2022 a jaro 2023 jejichž součástí je vyřešení kalového a vodního hospodářství  a sportoviště.