Informace o vývoji situace na Koupališti Lhotka

Vážení návštěvníci koupaliště-biotopu Lhotka,

K uzavření areálu došlo vydáním rozhodnutí hygienické stanice s ohledem na potvrzení výskytu onemocnění cerkární dermatitidy. Od tohoto okamžiku jsme intenzivně pracovali na nápravě situace a dnes vám konečně můžeme předložit ucelenější informace v návaznosti na již zveřejněná fakta.

Chceme Vás ujistit, že je pro nás Vaše zdraví přednější, než všechny ostatní dopady zákazu koupání včetně ekonomických a proto plánujeme znovuotevření až ve chvíli, kdy bude testem akreditované laboratoře potvrzené bezpečné koupání.

Aktuálně probíhají intenzívní práce směřující k odstranění vodních plžů, jejichž výskyt je pro další výskyt cerkarialní dermatitidy zásadní. V období od 10.7. do 15.7.2023 bude provedeno další testování na výskyt cerkárií a podle výsledku Vás budeme informovat o termínu znovuotevření, případně o ukončení sezóny.

Přestože jsou v literatuře i na sociálních sítích k dispozici ověřené informace o cerkáriové dermatitidě, vznikají nejrůznější dohady o příčinách vzniku situace na koupališti, případně o jejím zavinění. Pro ty, kdo nemají k těmto informacím přístup a o problematiku se zajímají, uvádíme dále v textu základní informace k jinak velmi složité problematice. Zjednodušeně řečeno, nikdo nedokáže zamezit návštěvě vodního ptactva, vodní plž je obvyklou součástí vodních systémů a cerkárie mohou namísto do kůže vodního ptactva penetrovat do kůže člověka.

Nejdůležitější informace o vývoji situace:

  1. Hygienická stanice hl. m. Prahy vydala zákaz koupání na koupališti – biotopu Lhotka s ohledem na pozitivní nález cerkárií. Zárodek tohoto parazita je do vod obvykle zavlečen vodním ptactvem, které je zároveň jeho definitivním hostitelem. Ptačí schistosomy využívají ke svému vývoji vodní plže jako mezihostitele. Cerkárie uvolněné z mezihostitele mohou pak penetrovat do kůže člověka, který se stává náhodným hostitelem, kde pak postupně hynou, přičemž probíhá imunitní reakce projevující se svědivou vyrážkou, zvanou cerkáriová dermatitida.
  2. Výskyt cerkárií v konkrétní lokalitě závisí zejména na přítomnosti nakažených plžů.
  3. Univerzální metoda, řešící výskyt cerkárií v koupacích nádržích není dosud nalezena, řešení se odvíjí od konkrétních, místních podmínek.
  4. Ve spolupráci s Hygienickou stanicí a odborníky z oboru parazitologie je aktuálně aplikovaná metoda sběru mezihostitelů. Zároveň jsou konzultovány další možné cesty odstranění cerkárií.
  5. Návštěvníci koupaliště – biotopu Lhotka jsou dlouhodobě zvyklí na vysokou kvalitu vody ke koupání, která je pravidelně testovaná akreditovanou laboratoří. I v letošním roce jsme přípravě sezóny věnovali maximální pozornost, což prokazují i zjištěné výsledky testování. Protokoly, výsledky testování přikládáme.