Upozornění pro návštěvníky, kteří nás delší dobu nenavštívili …

Prosím věnujte pozornost následujícímu upozornění, které je věnováno především majitelům kreditových vstupenek( čipových hodinek). Po letošní sezóně dojde ke kontrole jednotlivých čipů a v souladu s návštěvním řádem (bod č. 21) budou zůstatky na nevyužívaných čipech vynulovány.

 

Návštěvní řád

„21.Kreditové vstupenky (předplatné), u kterých nedošlo po dobu delší než 24 měsíců k dobití či vstupu, budou vynulovány!“